Ako želite da poboljšate kvalitet svoje nastave, ali ne znate na koje oblasti da obratite pažnju ili kakvi su međunarodni standardi, ovaj tekst bi mogao da vam pomogne.

Fondacija za obrazovanje i obuke je objavila profesionalne standarde za nastavnike u Engleskoj.

Standardi veoma jasno ukazuju na očekivanja koja postoje u smislu efektivnih praksi tokom obrazovanja i obuka. Oni omogućavaju nastavnicima i drugim učesnicima u nastavi da uoče oblasti važne za njihov profesionalni razvoj. Standardi mogu da se koriste kao podrška prilikom obuke mladih nastavnika i pruže nacionalni standard koji organizacije mogu da koriste prilikom razvoja svojih zaposlenih.

Standarde iz 2014. godine su dizajnirali nastavnici kako bi organizovali stručne aktivnosti koje će motivisati učesnike u obrazovanju i pružiti podršku prilikom obuke koja kao cilj ima veću stručnost nastavnika.

Standardi se odnose na tri ključne oblasti: profesionalne vrijednosti i karakteristike, poznavanje i razumijevanje struke i profesionalne vještine.

Na početku ćemo pokriti dio koji se odnosi na vrijednosti i karakteristike. Nastavnici bi trebali da konstantno razmišljaju o tome koje aktivnosti im odgovaraju, ali i da preispituju svoj stav i razgovaraju sa kolegama kako bi bili sigurni da stalno rade na svom usavršavanju. Trebalo bi da inspirišu i motivišu učenike kroz inovacije, kreativnost i strast prema predmetu koji predaju, a u isto vrijeme promovišu inkluziju i poštuju različitost. Takođe, trebalo bi da blisko sarađuju sa ostalim kolegama kako bi radili na svom stručnom razvoju.

Druga od ove tri oblasti se odnosi na poznavanje i razumijevanje struke. Ova oblast govori o tome da bi nastavnici stalno trebali da budu u toku sa novinama u svojoj oblasti kroz istraživanje, kao i da primjene svoje teorijsko znanje u učionici. Nastavnicima se savjetuje da upotrijebe ovo znanje kako bi razvili i promovisali pozitivan odnos prema učenju, a da u isto vrijeme procjenjuju efikasnost svojih aktivnosti u odnosu na kolege kako bi jasno sagledali rezultate. Na kraju, nastavnici bi trebalo da dobro razumiju svoju ulogu i odgovornost koju imaju u procesu obrazovanja.

Posljednja oblast standarda pokriva profesionalne vještine. Nastavnici bi trebalo da planiraju svoja predavanja tako da ona budu efektivna i izlaze u susret potrebama svakog učenika, motivišu ih da postignu uspjeh i napreduju, a u isto vrijeme stvaraju bezbjednu i inkluzivnu atmosferu za učenje. Nastavnici bi trebalo da omoguće svojim učenicima da podijele odgovornost za svoje učenje i učine ih dijelom procesa ocjenjivanja. Trebalo bi da promovišu pozitivne strane tehnologije i učenicima pruže podršku kada su u pitanju njihove potrebe u oblasti engleskog jezika i matematike. Nastavnici bi trebalo da sarađuju sa svojim kolegama kako bi kontinuirano radili na svom stručnom usavršavanju.

Nadamo se da smo vam razjasnili osnove Profesionalnih standarda nastavnika iz 2014. godine. Za više informacija molimo vas da posjetite stranicu Fondacije za obrazovanje i obuku.

Na ovom linku možete da pročitate kompletan dokument o standardima na engleskom jeziku.

Ukoliko želite da komentarišete ovaj članak, molimo vas da pošaljete email na VEE@britishcouncil.org i pridružite se razgovoru. Ako želite da pošaljete svoj članak, saznajte više ovdje.