Naš doktor vještina ovog mjeseca je Afšan Bakš, specijalista za obrazovanje u Evolve Global Solutions. On odgovara na vaša pitanja vezana za profesionalni razvoj.

Kako da nastavnici pronađu vremena da ostanu u toku sa novostima u njihovom sektoru/industriji kada se tehnologija mijenja tako brzo?

Od krucijalne važnosti je da mi kao nastavnici i treneri stručnih predmeta u školama imamo u vidu da ono što predajemo u učionicama mora biti savremeno i relevantno. Sjećam se jedne priče sa početka moje karijere u edukaciji koja dobro ilustruje ovu poentu. Tim koji podučava građevinarstvo je pozvao predstavnike građevinske firme u njihovu školu. Učenici su učili kako da naprave drvene stepenike za stepenište. Jedan od predstavnika iz industrije je ukazao na to da je nepotrebno da ih učimo tome jer je praksa u industriji da se ovi dijelovi poručuju već gotovi i da bi bilo mnogo važnije da ih naučimo kako se ovi dijelovi instaliraju. Nastavnici su zamolili predstavnike industrije da pogledaju njihov nastavni program u potpunosti i da predlože izmjene. Takođe, imala sam priliku da posjetim škole čija je oprema zastarjela zbog nedostatka sredstava, ali čak i da imaju određena sredstva jako je teško pratiti brze promjene u industriji. Kako god gledamo na to, imperativ je da znanja iz određenog sektora ili industrije budu savremena.

Jedan od načina da se znanje učini aktuelnim jeste da se posjete industriji i projekti učine sastavnim dijelom nastave, samim tim će i predmet biti zanimljiviji i pratiće inovacije u industriji. 

Evo nekih savjeta koji mogu biti od pomoći:

  • Odvedite svoje učenike u posjetu partnerima. Na ovaj način ćete i vi i vaši učenici imati uvid u aktuelnu tehnologiju i pristupe koji se koriste, kao i učiniti predmet zanimljivijim. 
  • Ukoliko niste u mogućnosti da odete u posjetu partnerima, onda:
  1. pozovite partnere da posjete vašu školu jer će možda biti u mogućnosti da pokažu neke od načina rada ili će moći da ponesu opremu i pokažu je učenicima
  2. pronađite video snimke koji prikazuju tehnologiju ili načine rada u vašoj industriji. Ukoliko ne možete da pronađete video snimke kontaktirajte partnere ili udruženja iz industrije jer možda oni posjeduju neke video materijale ili zatražite dozvolu da sami snimite neki materijal. 
  • Čitajte blogove i priključite se mrežama koje su povezane sa vašim sektorom ili industrijom. Imaćete uvid u članke i najnovije ideje kao i opcije, izazove i šanse koji su prisutni u sektoru jednostavnim listanjem. 
  • Zapratite relevantne kompanije iz industrije i ključne ljude na Tviteru, Fejsbuku, Linkdinu i drugim društvenim mrežama.  Veoma brzo ćete steći uvid u to šta se dešava sa vašim sektorom. 
  • Dajte svojim učenicima istraživački ili projektni zadatak baziran na najnovijim promjenama u vašem sektoru. Zamolite svoje učenike da zaključke prezentuju vama i ostatku odjeljenja. 

Od suštinske je važnosti ostati u toku sa novostima u bilo kom polju, a naročito u oblastima koje su povezane sa tehnologijom – trendovi, najbolje prakse, alati i ostalo. Iako je veoma važno da budete u toku sa novostima kako bi vaše znanje bilo relevanto za vaše učenike, takođe pomaže i vama da ostanete zainteresovani i inspirisani. 

Siguran sam da postoji i mnogo drugih načina da budete obavješteni o novostima. Ukoliko ovo čitate sada i želite da doprinesete pišite nam o vašim primjerima kako saznajete novosti iz vaše oblasti. Da li aktivno istražujete, kupujete nove knjige ili koriste neke od tehnika koje su gore navedene?

Kako da kolektiv ostane motivisan i stavi profesionalni razvoj na prvo mjesto kada ne žele da probaju nove pristupe koji možda neće uspeti?

Ovdje su ključne riječi motivacija i podrška!e

Prvo da razmotrimo ovo – Najefikasniji način da razvijate ljudske resurse jeste da se udaljite od konvencionalnih pristupa i da se umjesto toga omogući ljudima da se razvijaju na individualnom nivou. Naravno, kolektiv će učestvovati u treningu ali se generalno treninzi percipiraju kao dosadni i kolektiv neće željeti da odvaja vrijeme za ove aktivnosti! Ali ukoliko se ovo sagleda iz drugog ugla, umjesto da se trening fokusira na posao, možemo ga posmatrati kao trening pojedinaca koji čine kolektiv. Ovom izmjenom perspektive trening prerasta tradicionalni pristup, znanje i sposobnosti i kreira zanimljivije, korisnije prilike koje motivišu vas i kolektiv.  

Svi želimo da ostanemo u svojim zonama komfora, plašimo se da će promjene učiniti da izgledamo loše ili da ćemo biti ismijani. Ipak, ukoliko se ja osećam bezbijedno i podržano onda ću biti ohrabren da probam neke nove pristupe. Takođe, ja ću biti ohrabrena da pitam za pomoć ili da kažem da nešto ne razumijem. Kreiranje okruženja koje pruža podršku je osnova da bi kolektiv postavio profesionalni razvoj kao svoj prioritet. Hajde da razmišljamo o učionici, mi ulažemo dodatne napore da pružimo podršku i da kreiramo toplu atmosferu  za naše učenike. Mi podržavamo naše učenike da probaju nove stvari i kažemo im da smo tu za njih da ih podržimo i vodimo. Menadžeri za obrazovanje i lideri će imati mnogo koristi ukoliko kreiraju slično okruženje za svoje zaposlene. Ukoliko prenosimo i usvajamo tehnike koje koristimo u učionici da bi dobili najbolje od svojih učenika onda moramo učiniti isto i za svoje zaposlene kako bi bili više uključeni. 

Ovo pitanje me podsjeća na jedan konkretan pristup u čijoj sam primjeni imala udjela. Ovaj pristup se naziva Eksperiment Podrške i on je razvijen od strane Geof Petija koji je jedan od vodećih eksperata Velike Britanije u oblasti nastavnih metoda. U ovom pristupu kadrovi su ohrabreni da kreiraju male "prijateljske" ili mentorske grupe. Grupe se redovno sastaju i biraju aspekte svog rada koji žele da unaprijede. Iz ličnog iskustva sam vidio da je bolje da se grupišu ljudi koji žele da rade na istoj temi. Na primjer: Ja želim da radim na primjeni većeg broja nastavnih pristupa pa će zato biti bolje da radim sa malom grupom kolega koji su takođe zainteresovani za to. Alternativno, grupa pomaže svakom članu da smisli svoj plan i da mu pomognu da izvrši istraživanje. Svaki član grupe vrši svoj  "eksperiment" i posmatra rezultate. Rezultati i zaključci se prenose grupi na sljedećem sastanku. Grupa treba da se ponaša kao grupa kritičnih prijatelja. Ukoliko rezultati eksperimenta nisu pozitivni onda grupa treba da radi zajedno na tome da se detaljnije sagleda eksperiment kako bi mogao da se ponovi drugi ili treći put. Ukoliko i poslije trećeg ponavljanja eksperiment pokazuje negativne rezultate onda je preporuka da se sa eksperimentnom prekine i počne sa traženjem novog rješenja.

Mislim da se Eksperiment Podrške može primjeniti na velikom broju scenarija koji ne moraju nužno imati veze sa obrazovanjem. 

Pročitajte više o ovom pristupu. 

Koučing i mentorstvo zvuče kao sjajna ideja za nastavnike ali kako ih primjeniti uspješno?

Ja bih išla tako daleko da mogu da kažem da je kultura zasnovana na koučingu i mentorstvu neprocjenjiva. Svi mi imamo jednog ili više kolega u svom krugu koji su sjajni kada nam je potrebna pomoć da donesemo odluku ili riješimo neki problem. Ključno je da osoba koja traži podršku razumije svoj problem a da osoba koja nudi pomoć (mentor) ne završi sa tuđim problemima! Kao prvi korak ja bih razmišljala o tome da se uradi trening na temu povećanja nivoa svijesti o tome šta zapravo koučing i mentorstvo treba da budu i kako treba da funkcionišu, kao i o njihovim benefitima.

Novi nastavnici bi sigurno imali neku formu mentorstva, kao uvod u njihov rad na predmetu, ali bi im sigurno značilo i da nastave da imaju takvu podršku. Kada bi iskusili značajne benefite ovakvog načina rada, bili bi sjajni zagovornici ove prakse - njihova zapažanja bi mogla da se koriste na posterima u vidu inspirativnih priča i citata, mogli bi da se koriste u svrhe marketinga ili za komunikaciju na društvenim mrežama.

Nastavnici koji su iskusniji sigurno neće osjećati potrebu za mentorstvom, za ove grupe ja bih predložila sljedeće:

  • Da se formira mentorska grupa sa kolegama koji imaju sličnu dužinu radnog staža.
  • Da mogu postati dobra baza za odabir mentora. Ukoliko se radi kvalitetno, onda i sam mentor može dobiti skoro isto kao i osoba koja traži mentorstvo. Ovo je sjajno iskustvo i za samog mentora koji može imati eureka momente tokom procesa! Zbog toga su razvoj sposobnosti i trening neophodni.

Drugi pristup je da se angažuju mentori za specifične sposobnosti, na primjer da se za mentore postave nastavnici koji u svojim predavanjima više koriste tehnologiju. Mentori koji dobro koriste diferencijaciju i slično.

Kako bi  ovakav način rada bio održiv potrudite se da se uspjesi javno priznaju i slave tokom godine kao i da se održavaju redovni treninzi za mentore i osobe kojima su mentori potrebni. Ukoliko se u ovaj pristup uključi čitava organizacija onda će se vremenom ukorijeniti i u kulturu same organizacije. 

Prije nekoliko godina vodila sam trening koji se zove Profesionalni dijalog kao način da se kolege iz iste grupe podrže prilikom procjene napretka. Pročitajte više o ovom pristupu.

Jednostavnost ovog pristupa ogleda se u tome što kada naučimo kako se vodi strukturisana diskusija (profesionalni dijalog) možemo da radimo jedni sa drugima kao mentori i da podržavamo razvoj, da gradimo sposobnosti i da kreiramo rješenja za različite probleme. Koristila sam profesionalni dijalog ne samo sa svojim kolegama (nastavnicima, trenerima, menadžerima i liderima) već sam ga uspješno primenjivao i u radu sa učenicima. Probajte!

Kako da učinim moje časove zanimljivijim kako se moji učenici ne bi dosađivali?

Najbolji način da se ritam i pažnja drže na visokom nivou jeste da se stalno kombinuju različiti pristupi i aktivnosti. Ipak, nemojte pretjerivati, jer je vaš prioritet da učenicima prenesete znanje! Previše promjena aktivnosti može zbuniti učenike.

Posmatrajte svoje grupe dok radite različite aktivnosti i obratite pažnju na one aktivnosti koje daju najbolje rezultate - na primjer one koje su bile najzanimljivije, najizazovnije i one koje su dale najbolje rezultate u učenju. Ili jednostavno pitajte vaše učenike koje aktivnosti su im se najviše dopale i zašto. Probajte da imate kombinaciju sljedećih stvari: sopstveni input, rad grupe, prezentacije, rad u parovima, diskusije, praktični zadaci, itd. 

Za neke nastavnike može biti dobro da daju svojim učenicima mogućnost da vrše istraživanje samostalno. Ovaj pristup omogućiće učenicima da samostalno sprovode istraživanje i uče dok bi se vrijeme u učionici iskoristilo za upotrebu novostečenih saznanja. 

Nemojte se plašiti da probate nešto novo (sve dok je bezbijedno) i redovno provjeravajte znanje putem postavljanja pitanja, kvizova, praktičnih testova i posmatrajte kakav je ishod.

Drugi razlozi zbog kojih se učenici mogu isključiti jeste da nisu dovoljno izazvani ili zato što se osećaju zapostavljenim. Napravite lakše i teže zadatke. Ovo postaje lakše kada upoznate svoje učenike. Često možete imati učenike u istoj grupi koji nemaju isti nivo znanja, zato morate da cijeli proces učenja prilagodite na indiviualnom nivou. Učenicima je takođe dosadno ukoliko im kažete da rade nešto što oni ne percepiraju relevantnim. Pokušajte da učinite vaše predmete zanimljivim ili pokušajte da predočite rezultate učenja vašim učenicima i kako su ti rezultati povezani sa industrijom, sektorom ili predmetom. 

Ukoliko imate pitanja za našu doktorku vještina vezano za bilo koju temu, molimo da nam pošaljete email

O Afšan Bakšu, Specijalistkinji za obrazovanje u Evolve Global Solutions 

Afšan ima preko 20 godina iskustva u liderstvu i oblasti stručnog obrazovanju ne samo u Velikoj Britaniji već globalno. Njene specijalnosti su: koučing, poboljšanje kvaliteta, inspekcija, upravljanje promjenama, predavanje i učenje, liderstvo, podrška učenicima, odnosi između zajednice i kompanija, razvoj posla, preduzetništvo. 

U septembru 2015. godine Afšan je osnovala Global Solutions d.o.o. i sada vodi veliki broj projekata u okviru kojih pruža stručnu pomoć organizacijama kao što su British Council, škole u Velikoj Britaniji i svijetu, kao i nacionalne i vladine agencije. 

Afšan je takođe trenirala druge trenere i podržala je mnoge menadžere i nastavnike u sektoru obrazovanja da prevaziđu izazovne situacije, da implementiraju promjene i razviju lične sposobnosti ili sposobnosti svojih timova. 

Afšan je sa uspjehom vodila projekte u oblasti obrazovanja u: Velikoj Britaniji, Italiji, Irskoj, Španiji, Holandiji, Indiji, Južnoj Africi, Tunisu, Tanzaniji, Jordanu, Omanu, Tajlandu, Vijetnamu, Indoneziji, Kazahstanu, Keniji, Nepalu, Šri Lanki i Maroku.

Pročitajte više o Evolve Global Solutions i Afšan Bakš .

Contaktirajte Ašfan