Džeki Galbrejt je pomoćnica direktora Ayrshire koledža, a njene nadležnosti obuhvataju i saradnju sa poslodavcima na strateškom nivou. Ayrshire koledž je veliki regionalni koledž koji ima 14,000 studenata svake godine. U ovom članku, Džeki objašnjava nagrađivani pristup koledža saradnji sa poslodavcima.

Zašto nam je važno da sarađujemo sa poslodavcima

Ayrshire koledž ozbiljno shvata saradnju sa poslodavcima. Naš portfolio stručnih kvalifikacija je usaglašen sa potrebama industrijskih sektora koji su važni za Ayrshire i mi imamo veoma važnu ulogu u uspjehu privrede ovog regiona.

Ayrshire je region sa velikim potencijalom. Ima bogato kuturno nasljeđe, zadivljujuće ruralne i priobalne predjele, prirodne resurse kopna i mora, ponosnu industrijsku istoriju i dom je nekadašnjih i sadašnjih međunarodno priznatih inovatora. 

Međutim, ekonomsko propadanje tradicionalnih grana industrije poput eksploatacije uglja dovela je, tokom decenija, do najveće stope nezaposlenosti u Škotskoj i do značajnih nejednakosti u regionu. 

Naš cilj je podizanje aspiracija stanovnika Ayrshire, zajednica i poslodavaca kako bismo podstakli dostignuća postojećih i potencijalnih studenata i povećali mogućnosti koje se pružaju stanovnicima i njihovim zajednicama. Naš odnos sa poslodavcima je izuzetno važan za ostvarivanje naših ciljeva, a njihovi postojeći i budući zaposleni treba da posjeduju prave vještine da bi zadovoljili ambicije regiona u pogledu veće produktivnosti, konkurentnosti i poslovnog rasta.

Povećanjem broja preduzeća sa kojima sarađujemo povećavamo broj mjesta za obavljanje stručne prakse svake godine, mogućnosti zapošljavanja za studente i one koji traže zaposlenje, kao i broj kurseva i pohađanje obuke koja se organizuje za industriju.

U publikaciji "New Conversation", koju je objavio UKCES 2014. godine, navedeni su sljedeći neophodni elementi djelotvorne saradnje između koledža i poslodavaca:

 • Prvo, preporuka je da treba da shvatimo da je primarni cilj jednog koledža da doprinese ekonomskoj zajednici. Mi smo to shvatili.
 • Drugo, iznešena je tvrdnja da lideri koledža treba da razviju nove vrste vještina kako bi njihovo strateško partnerstvo sa poslodavcima bilo uspješno. Mi smo to uradili.
 • Treće, naglašeno je da treba da budemo svjesni da je kredibilitet koledža kod poslodavaca povezan sa onim što koledži nude. Mi smo saglasni sa tim.
 • Konačno, poslodavci treba da se upoznaju sa svojim lokalnim koledžom i sa njegovom ponudom. Veliki broj poslodavaca je to već uradio.

Kako sarađujemo sa poslodavcima

Naša interaktivna strategija za saradnju sa poslodavcima "Making Your Business Our Business" ilustruje način na koji podržavamo poslodavce kroz inkorporiranje snimljenih razgovora sa preduzećima, postavljanjem linkova za ključne strategije i postova na blogovima.

Naša ponuda poslodavcima je da ćemo njihovo poslovanje posmatrati kao svoje tako što ćemo:

 • pružati prave vještine u pravo vrijeme kako bismo pomogli rastu njihove kompanije,
 • ih uključivati u ocjenjivanje naših postojećih kurseva i definisanje kurseva koje ćemo realizovati ubuduće,
 • nuditi industrijske standardne kurseve koje ćemo realizovati u okruženju koje je slično njihovom sektoru, 
 • pružati pomoć u planiranju radne snage za postojeće i buduće potrebe za vještinama, uključujući obavljanje stručne prakse za razvoj njihovih zaposlenih,
 • pružati podršku poslodavcima da angažuju prave osobe.

Zauzvrat, tražimo od poslodavaca da naše poslovanje posmatraju kao svoje tako što će:

 • učestvovati u ocjenjivanju i u procesima planiranja nastavnog programa,
 • našim studentima nuditi obavljanje prakse, mogućnost volonterskog rada i rada na projektima,
 • prisustvovati našim događajima u oblasti razvoja karijere kako bi podigli svijest studenata o njihovoj industriji,
 • sponzorisati koledž doniranjem opreme, razmjenom stručnog znanja i nagrađivanjem izvrsnosti studenata,
 • nam pomoći u prevazilaženju rodnog stereotipa u odabiru karijera.

Svi zaposleni na višim nivoima i lideri za izradu nastavnog programa na koledžu Ayrshire odgovorni su za saradnju sa lokalnom poslovnom zajednicom. Da bi identifikovali potrebne vještine na regionalnom nivou, koledž Ayrshire sarađuje sa Ekonomskim partnerstvom Ayrshire, sa organizacijama poslodavaca poput Privredne komore Ayrshire i Federacijom malih preduzeća i stručnim industrijskim organizacijama poput Saveza inženjera Ayrshire. Koledž takođe pruža podršku odborima za ekonomiju i vještine tri lokalna nadležna organa u regionu, sarađuje sa savjetnicima za razvoj preduzeća u cilju obezbjeđivanja vještina koje su potrebne postojećim i novim kompanijama, kao i onima koji žele da se nastane u Ayrshire.

Kako poslodavci oblikuju naš nastavni program

Odlična eksterna saradnja sa poslodavcima, industrijskim subjektima i organizacijama zajednice utiče na osmišljavanje kurseva i stvara mogućnosti za studente i za potvrđivanje vrijednosti koledža.

Mogućnosti za razvoj i validaciju na nivou sektora industrije su unaprijeđene kroz niz foruma na temu vještina koje je koledž organizovao za poslodavce u oblastima poput avijacije, obnovljivih izvora energije i inženjeringa. Ovi forumi su okupili poslodavce, menadžere koledža, sektorske savjete za razvoj vještina, nacionalne agencije za razvoj vještina i ekonomiju i lokalne nadležne organe. 

Education Scotland, nacionalna agencija koja je nadležna za obezbjeđivanje kvaliteta daljeg obrazovanja, rekla je sljedeće o saradnji Ayrshire koledža sa poslodavcima:

""Forumi za poslodavce i tijesna saradnja sa poslodavcima u oblastima inženjeringa pružaju veoma važne informacije za planiranje i realizaciju nastavnih programa. Koledž reaguje brzo na mišljenja poslodavaca o tome u kojem dijelu nastavni programi ne zadovoljavaju u potpunosti njihove zahtjeve i, generalno, pružaju rješenja. Djelotvorna, redovna komunikacija sa poslodavcima koja se zasniva na uzajamnom poštovanju i snažnoj posvećenosti saradnji sa poslodavcima omogućava koledžu da dijeli planove.""

Informacije koje su prikupljene kroz našu široku saradnju sa poslodavcima i poslovnim organizacijama u Ayrshire, u kombinaciji sa analizom koja je predstavljena u Regionalnoj ocjeni vještina za Ayrshire i planovima za ulaganje u vještine za razne industrijske sektore, svake godine oblikuju plan koledža za realizaciju nastavnog programa.

Ayrshire koledž je uložio ogromne napore u prevazilaženje nedostataka u vještinama u stručnom obrazovanju. U ovom video snimku koledž nam predstavlja neke od načina na koje su rješavali ovaj izazov, uključujući razvoj posebnih stručnih foruma, sa učešćem ključnih menadžera iz sektora i samih poslodavaca koji govore o prednostima integracije.