Coleg y Cymoedd je koledž u Velsu koji ima izuzetno dobru saradnju sa poslodavcima, sarađuje sa industrijom u cilju zadovoljavanja potreba učenika, zaposlenih, organizacije i eksternih zainteresovanih strana. U ovom članku, koledž predstavlja neke od načina kako oni grade odnose sa poslodavcima i kako rade na razvoju partnerstva. Takođe predstavljaju neke fascinantne studije slučajeva koje su već pokazale da je ova saradnja djelotvorna. 

Saradnja sa poslodavcima je ključna za planiranje i razvoj ponude kurseva, obezbjeđuje da kursevi pružaju učenicima prave vještine koje zadovoljavaju potrebe industrije. Tijesna saradnja sa poslodavcima takođe pruža učenicima priliku za sticanje stvarnog radnog iskustva kroz praksu, kontinuirani profesionalni razvoj i unapređivanje vještina zaposlenih. 

Koledž sarađuje sa više od 800 poslodavaca, a lokalni poslodavci su zastupljeni u Upravnom odboru koledža i doprinose donošenju strateških i operativnih odluka. Upravnici svojim iskustvom u oblasti industrije i privrede doprinose izradi nastavnog programa. 

Umrežavanje je ključni fokus Coleg y Cymoedd i članovi liderskog tima i menadžeri su članovi odbora u industriji, a naše zaposlene podstičemo da prisustvuju relevantnim događajima koje organizuju poslodavci. Osim toga, zaposleni na koledžu koji su zaduženi za saradnju sa poslodavcima i zaposleni koji su zaduženi za praksu stalno održavaju visok nivo kontakata sa poslodavcima.

Coleg y Cymoedd dokazano ostvaruje izuzetne rezultate u oblasti učenja kroz rad i u obrazovanju. Koledž pruža mogućnosti učenja kroz rad za širok spektar kompanija, a stopa zadržavanja studenata i njihovih postignuća je izuzetna u oblasti učenja kroz rad, pri čemu se kompanije vraćaju iz godine u godinu da obučavaju svoje pripravnike i postojeće zaposlene.

Koledž takođe pruža obuku svake godine velikom broju organizacija putem svojih poslovnih i međunarodnih službi, pri čemu realizuju spremne kurseve i namjenski osmišljenu obuku, zasnivajući svoju ponudu kurseva na podacima sa tržišta rada kako bi otklonili očigledan nedostatak vještina u kompanijama. 

Studije slučaja 

Željeznica

Coleg y Cymoedd je udružio snage sa službama za podršku McGinley u cilju pružanja uzbudljivog programa za obavljanje stručne prakse u sektoru željezničke industrije, koji je pokrenut u septembru 2014. godine. Program je urađen nakon što je Mreža željeznica najavila Okvirni program elektrifikacije u vrijednosti od 2 milijarde funti tokom narednih sedam do deset godina, a koji će uključivati unapređenja širom Velsa i u ostatku zemlje. 

Ulaganje od 2.2 miliona funti u formiranje novog Centra izvrsnosti za obuku u oblasti željeznice - zajedno sa kompletnom željezničkom prugom – pružiće mladima znanje koje im je potrebno za rad u industriji željezničkih šina. Namjenski izgrađeni objekat za obuku u kampusu Nantgarv na koledžu omogućiće pojedincima koji traže zaposlenje da razviju potrebne vještine, a postoji veliki broj vještina kao što su građevinski radovi, zanati i elektro zanati koji se mogu prenositi u okviru željezničkog sektora.

GE avijacija

Coleg y Cymoedd i GE Avijacija sarađuju duže od 30 godina. Ova saradnja je objema stranama donijela koristi i rast i tokom godina obezbijedila radna mjesta za mnoge učenike.

Program stručne prakse se nalazi u centru partnerstva, a namijenjen je avio inženjerima i GE Avijaciji i ostvario je impresivnu stopu uspješnosti od 95 procenata. Pripravnici donose svježi talenat i entuzijazam u fabriku koja pruža usluge remonta motora za avio industriju. Pripravnici koji su radnici budućnosti se obučavaju kako bi stekli vještine koje su potrebne kompaniji da bi u budućnosti osigurala usluge remonta.

Motorna vozila

Centar za obuku u industriji motornih vozila u Ystrad Mynach vrijedan nekoliko miliona funti je završen i spreman da priprema učenike za značajna ostvarenja u ovoj industriji u južnom Velsu. 

Objekat vrijednosti 2.1 miliona funti u kampusu Coleg y Cymoedd’s Ystrad Mynach zadovoljiće sve veće potrebe ove industrije za najsavremenijim centrima za obuku. Novi centar će pružati najsavremenije usluge popravke motornih vozila, imaće radionice za održavanje, kao i opremu za dijagnostiku i testiranje na kojoj će se obučavati 60 učenika godišnje.

Brojne investicione mogućnosti u južnom Velsu, uključujući Sv. Athan kao glavnog kandidata za novu lokaciju novog proizvodnog centra Aston Martina, Fordovu investiciju od 181 miliona funti u Bridžendu i moguću izgradnju fabrike za automobile u vrijednosti od više miliona funti u Ebbw Vale, mogu značajno proširiti industriju motornih vozila u regionu.

Učenici koji trenutno pohađaju obuku u industriji motornih vozila na Coleg y Cymoedd ne samo da će usavršiti zanat u novom centru, već će se pozicionirati kao kvalifikovani radnici koji su spremni da budu dio potencijalno ogromne radne snage u južnom Velsu.

Zajednička stručna praksa

Program za preduzetničku zonu Ebbw Vale je strateško partnerstvo između sektora obrazovanja, industrije i Savjeta Blaenau Gwent County Borough za unapređenje razvoja vještina u proizvodnim i inženjerskim kompanijama. Cilj je povećanje poslovnog rasta uz prevazilaženje problema nezaposlenosti, kao i pružanje stimulativnih mogućnosti mladima na ovom području.

Važno je da zadržimo interesovanje za pružanje podrške i razvoj preduzeća na ovom području i šire. Mi pružamo poslovne savjete kroz našu sveobuhvatnu analizu potreba za obukom i pomažemo kompanijama da pruže obrazovanje i obuku koja je visokog kvaliteta, u skladu sa standardima za industriju i zadovoljava potrebe tržišta rada.

Da li smatrate da su ove studije slučajeva prihvatljive? Da li želite da razvijete slične programe u svom okruženju? Kažite nam na društvenim mrežama, #VEexchange.