Svakog mjeseca ćemo objavljivati mišljenja nastavnika, predavača i mnogih drugih koji su uključeni u stručno obrazovanje na zapadnom Balkanu, pri čemu možemo saznati više o izazovima sa kojima se suočavamo u ovom regionu.

Mi živimo u tehnološkoj eri u kojoj je sve kompjuterizovano. Prema tome, moj najveći izazov jeste da dobijem priliku da budem dio obuke u kompaniji u kojoj mogu da steknem praktično znanje koje upotpunjuje teorijsko znanje, kako bih mogla da svoje znanje prenesem učenicima. Takođe, treba uspostaviti komunikaciju i saradnju sa univerzitetima tako da možemo razmjenjivati iskustva koja će nam svima koristiti. Na kraju, stručnjaci u ovoj oblasti treba da često organizuju obuku za nastavnike stručnih škola na temu novih tehnoloških procesa.

- Biljana Bajraktarova, profesorica hemijske, tehnološke i prehrambene industrije, Stručna škola "Dimitar Vlahov", Strumica, Makedonija

Najveći izazov sa kojim se suočavam jesu učionice i laboratorije koje se moraju osavremeniti, naročito u stručnim školama. Na taj način će se nastavnicima omogućiti da praktično pokažu učenicima opremu koja se trenutno koristi, a učenicima će se omogućiti da uspješnije izvršavaju zadatke koje dobiju i, samim tim, istovremeno usvajaju materijal koji im se predaje.

- Ljubica Spasova, profesorica poljoprivrede i veterine, Stručna škola "Dimitar Vlahov", Strumica, Makedonija

Nadamo se da će se u narednim mjesecima povećavati broj nastavnika sa zapadnog Balkana koji će iznositi svoja mišljenja na ovu temu, što će nam pomoći da stvorimo bolju sliku izazova u rješavanju problema nezaposlenosti mladih, podstičemo diskusije u vezi sa mogućim rješenjima u stručnom obrazovanju. Iznesite svoje mišljenje.