Two students working in a lab

S obzirom da se mnoge zemlje širom Evrope  suočavaju sa nedostatkom vještina u STEM oblastima (nauka, tehnologija, inženjering i matematika), vlade, edukatori i preduzeća traže nove i kreativne načine kako bi inspirisali mlade ljude da razmisle o STEM karijeri.

Škotska nacionalna agencija za vještine, Skills Development Scotland (SDS), razvila je uspješnu inicijativu kako bi dočarala učenicima kako izgledaju STEM karijere i premostila jaz između industrije i obrazovanja. Ovdje SDS govori o svojoj uspješnoj inicijativi 'Moj svijet rada!' i nudi najbolje savjete onima koji žele da angažuju i podstaknu mlade ljude i edukatore da se fokusiraju na STEM.

U Evropi, Škotska ima jaku reputaciju u čitavom nizu STEM industrija, uključujući prirodne nauke, hemijske nauke, inženjerstvo i digitalne tehnologije. Međutim, 45 % poslodavaca se trenutno suočava sa poteškoćama u pronalaženju osoblja sa STEM vještinama, a 59 % očekuje da će imati poteškoće u tom smislu u naredne tri godine. Žene, etničke manjinske grupe i one sa dodatnim potrebama za podrškom su takođe nedovoljno zastupljeni u ulogama vezanim za STEM. 

U SDS-u smo kreirali Moj svijet rada uživo! kako bi pomogli mladim ljudima iz Škotske da postanu budući STEM lideri i da osiguraju da naše STEM industrije nastave da pružaju ekonomske mogućnosti kako bi svako mogao biti uspješan. Inicijativa direktno angažuje učenike i nastavnike kroz praktične događaje i aktivnosti, inspirišući učenike da razviju interesovanje za STEM i podržavajući edukatore kako bi se bolje fokusirali na STEM u učionici. Takođe podržava rad naših posvećenih karijernih savjetnika u školama, centrima i lokalnim zajednicama.

Inicijativa “Moj svijet rada uživo!” je do sada postigla izvanredan uspjeh. Prošle godine je 96 % učesnika izjavilo da sada postoji veća vjerovatnoća da se odluče za studiranje naučnih predmeta ili tehnologije u školi, a 92 % je izjavilo da će vjerovatnije tražiti više informacija o karijeri i poslovima u nauci i tehnologiji. Smatramo da je ovaj uspjeh postignut zahvaljujući određenim važnim komponentama koji inicijativu 'Moj svijet rada uživo!' čine jedinstvenom.

Zabavne i praktične aktivnosti

Svako iskustvo 'Moj svijet rada uživo!' se odnosi na praktično učenje - izgradnju, izradu i projektovanje. Sve naše interaktivne izložbe i aktivnosti na najbolji način iskorišćavaju najnovije tehnologije za angažovanje i inspirisanje, kao što je naš Minecraft Careers World i naša nagrađivana aplikacija za karijere Virtual Reality. Naša inovativna Space Junk aktivnost koristi robote LEGO® MINDSTORMS i simulira orbitalno kretanje satelita, a mladi učesnici treba da izbjegnu svemirski otpad i da bezbjedno vrate svoj satelit u bazu.

Uvijek imamo za cilj da obezbijedimo da naše aktivnosti budu direktno namijenjene učenicima ključne dobi  od 10 do 15 godina, a sve se odvijaju na mjestima na kojima mladi mogu da iskuse stvarni svijet STEM-a, kao što je Naučni centar  u Glazgovu i Digital Studio i Careers Lab u SDS Careers Centru u Invernesu.

Ova kombinacija pomaže da STEM izađe iz učionice i uđe u stvarni život, doprinoseći da mladi naraštaji, roditelji, staratelji i nastavnici shvate opseg koji nude STEM karijere i raznolikost puteva ka zapošljavanju u STEM industriji. Na ovaj način mladi razvijaju svoje vještine u upravljanju karijerom i povezuju svijet rada sa onim što uče u učionici.

Uključivanje nastavnika i roditelja

Sastavni dio našeg programa su razumijevanje i podrška roditeljima, starateljima i nastavnicima koji imaju ključni uticaj na mlade ljude koji treba da odluče o svojoj budućnosti.

Nastavnici koji učestvuju mogu da pristupe velikom broju resursa na web sajtu Moj svijet rada kako bi obezbijedili da se učenje nastavi i nakon njihove posjete. Takođe nudimo kontinuirani profesionalni razvoj za nastavnike, a mnogi od onih koji su pristupili ovim mogućnostima su izjavili da im je 'Moj svijet rada uživo!' pomogao u razumijevanju STEM poslova i šta oni podrazumijevaju. Ukupno 99% nastavnika koji su učestvovali, takođe su izjavili da će 'Moj svet rada uživo' vjerovatno povećati entuzijazam učenika za lekcije vezane za STEM.

Nakon učešća u događaju ‘Moj svijet rada uživo!’, jedan nastavnik je prokomentarisao: “Ova iskustva vrijede više nego sati provedeni u učionici.” Dok je roditelj jednog od učesnika rekao: "Ovo iskustvo omogućava pristup karijerama ove vrste od što ranijeg uzrasta, što je sjajna stvar."

Izgradite jaka industrijska partnerstva

Tim koji stoji iza ‘Moj svijet rada uživo!' ima strast prema industriji, obrazovanju i učenju, ali uspjeh inicijative je jedino moguć zahvaljujući snažnim partnerstvima koja smo razvili.

Sarađujemo sa nizom partnera koji dijele naše ciljeve i naš pristup isporuci ove inicijative, a to otvara mogućnosti da se mladi ljudi angažuju na način koji im je blizak.  Na primjer, aplikacija Virtual Reality Careers je rezultat partnerstva sa CITBHeriot-Watt univerzitetomAnimmersion-om, dok je Minecraft Careers World razvijen u saradnji sa obrazovnim konsultantima Immersive Minds.  Takođe smo prvi koji imaju LEGO® Education Innovation studio status u Škotskoj.

Eksterni linkovi