Lokalni poslodavci mogu biti jedan od najboljih izvora savjeta i smjernica za studente koji razmišljaju o svojoj budućoj karijeri. Kroz saradnju sa kompanijama, škole i koledži mogu svojim učenicima pružiti priliku da vide kako izgledaju stvarna radna iskustva, povećati relevantnost njihovog učenja i informisati ih o mogućnostima različitih karijernih puteva.

Morgan Sindall je građevinska kompanija koja je prisutna širom Velike Britanije i već više od deset godina sarađuje sa obrazovnim institucijama. Ovdje govore o vrijednosti  partnerstva između industrije i obrazovanja, inicijativama koje pokreću kako bi pomogli učenicima da dobiju uvid u sve raspoložive mogućnosti za zapošljavanje, kao i važnost pozicioniranja tehničkog i stručnog obrazovanja i obuke (TVET-a) kao vjerodostojnog puta u plodonosnu karijeru.

U Morgan Sindallu se trudimo da održimo jake veze sa lokalnim zajednicama u kojima radimo. S obzirom na naširoko prepoznat manjak vještina u stručnom obrazovanju sa kojim se suočava građevinska industrija, ključna oblast na koju se fokusiramo je zapošljivost mladih. Kroz niz inicijativa, sarađujemo direktno sa školama, koledžima i univerzitetima kako bismo predstavili svijet rada i istakli potencijalne mogućnosti za razvoj karijere koje su dostupne u građevinskoj industriji.

Naša tri karijerna savjetnika organizuju i koordiniraju brojne aktivnosti u ovoj oblasti, koje inspirišu buduću generaciju da istraži  mogućnosti za karijeru u nizu sektora, uključujući građevinarstvo. Imamo i posvećeni tim registrovanih STEM ambasadora koji su do sada pružili podršku više od 7.000 mladih ljudi kroz više od 300 sati dobrovoljnog rada.

Kako sve više poslodavaca prepoznaje važnost povezivanja sa učenicima u svim fazama obrazovnog puta, postoji realna prilika da škole i koledži doprinesu većoj relevantnosti svojih TVET programa koristeći vještine i stručnost lokalnih preduzeća. Ovdje ilustrujemo neke od najefikasnijih načina na koje radimo sa školama i koledžima koji mogu poslužiti kao inspiracija obrazovnim institucijama koje žele da se povežu sa poslodavcima.

Praktični savjeti i smjernice

Mnoge naše inicijative namijenjene školama i koledžima se fokusiraju na pružanje praktične podrške učenicima tako što se povezuju sa njima u školskom okruženju. Na ovaj način možemo da ih uputimo u mogućnosti za zapošljavanje koje su im dostupne u građevinskoj industriji i da ih podržimo da izgrade potrebne vještine, sposobnosti i stavove koji poslodavci u nizu različitih sektora očekuju od potencijalnih kandidata.

Tražimo od mnogih naših građevinskih menadžera, direktora gradilišta i inženjera da posjete škole i koledže i predstave svoja radna mjesta i šta ona podrazumijevaju. Neki od naših mlađih radnika govore i o svojim iskustvima i drže sesije Pitanja i odgovora sa studentima. Kroz pisanje radnih biografija i simulirane intervjue, ističemo glavne odgovornosti i karakteristike koje poslodavci traže, podržane praktičnim aktivnostima za razvoj ključnih vještina za zapošljavanje.

Izazovi u obrazovanju

Kroz razne inicijative pomažemo školama i koledžima da pruže mladim ljudima nova iskustva u procesu učenja kako bi razvili svoje vještine i dočarali im kakav je u stvari sektor građevinarstva. Jedna takva inicijativa je “Constructionarium”, koja studentima pruža praktično iskustvo u građevinarstvu, pri čemu oni grade umanjene verzije inženjerskih projekata iz cijelog svijeta. Ova inicijativa uspješno povezuje obrazovanje sa industrijom kroz formiranje partnerstava između obrazovnih institucija, građevinara i konsultanata, kombinujući razne perspektive sa aspekta učenja, projektovanja i rada na gradilištu.

U sklopu Britanske sedmice nauke (British Science Week) u 2017. godini, u školi St Benedict, u Whitehavenu, Cumbria, dali smo zadatak učenicima sedmih razreda (11-12 godina) da osmisle predloge za održivu kolonizaciju nove planete, u pogledu odlaganja otpadnih voda i deponovanja otpada, proizvodnje energije, saobraćaja, proizvodnje hrane i gradnje. Projekat je podstakao studente da razmišljaju o vezama između nauke, građevinarstva i životne sredine, te da procijene sopstveni uticaj na životnu sredinu. Timovi učenika su prezentovali svoje predloge predstavnicima privrednih subjekata, prikazujući kako su obavili istraživanja i razvili svoje vještine upravljanja projektima, komunikacije i timskog rada.

"Tokom trajanja ovog projekta, učenici su pokazali zrelost koja prevazilazi nivo sedmog razreda. Dobro su se snalazili u timskom radu i ophodili su se na pozitivan i profesionalan način. Uopšte nije lako prezentovati projekte  i zaista je impresivno to što su bili u stanju da to odrade sa takvim samopouzdanjem pred direktorom škole, lokalnim preduzećima i vršnjacima”, kaže Gillian Johnston, koordinatorka za investicije u zajednicu u Morgan Sindallu koja je bila prisutna tog dana.

Prilike za sticanje radnog iskustva

Mogućnost obavljanja kvalitetne radne prakse ne samo da uvodi mlade ljude u svijet rada, već ima ključnu ulogu u tome što im pomaže da donesu odluku o svojoj budućoj karijeri. U 2017. godini smo podržali 170 dana radne prakse za 28 mladih ljudi u istočnoj Engleskoj. Jedan od ovih studenata je Jack Chaplin, iz srednje škole Stowupland u Suffolku. On vjeruje da je njegova tronedjeljna radna praksa doprinijela da promijeni mišljenje o smjeru koji je namjeravao da studira na koledžu. Od tada je započeo Nivo 3 na smjeru za Izgrađeno okruženje na West Suffolk koledžu, a takođe je nastavio da obavlja radnu praksu jednom sedmično u Morgan Sindallu kako bi upotpunio teorijski dio koji studira. Iz perspektive poslodavca, angažovanje studenata za obavljanje radne prakse doprinosi da se poveća broj talentovanih kandidata na početničkom nivou, dok mladim ljudima daje šansu da pokažu svoje sposobnosti i da steknu samopouzdanje.  

Ako ste poslodavac koji želi da izgradi veze u obrazovanju ili ste škola ili fakultet koji želi da sarađuje sa lokalnim preduzećima, praktični onlajn resursi koji sadrže uputstva i studije slučaja mogu se dobiti od kompanije Careers and Enterprise kao podrška ovom procesu.

Eksterni linkovi