British Council traži agenciju koja je specijalizovana za pružanje usluga u oblasti upravljanja ljudskim resursima, uključujući usluge privremenog zapošljavanja, administrativne, pravne i računovodstvene poslove kako bi pružila podršku sprovođenju programa „Škole za 21.vijek“ u Crnoj Gori. Ovaj ambiciozni trogodišnji obrazovni program, finansiran od strane Vlade Velike Britanije, biće implementiran u periodu od tri godine u šest zemalja Zapadnog Balkana.

Program će obuhvatiti četiri trening ciklusa u okviru preostalih 24 mjeseca projektne implementacije. Ovaj ToR pokriva usluge koje su potrebne kako bi se sproveli navedeni trening ciklusi u određenom broju osnovnih škola u Crnoj Gori, u periodu od septembra 2019.do septembra 2021. 

Cilj ovog aranžmana sa British Council-om je pružanje podrške u sprovođenju sljedećih aktivnosti:

  1. U ime British Council-a, sklopiti ugovore sa trenerima/icama koji će sprovoditi treninge
  2. Izvršiti plaćanja trenerima/cama u skladu sa instrukcijama British Council-a, uključujući obračun odgovarajućih poreza i doprinosa.

Sve zainteresovane agencije mogu pristupiti kompletnoj tenderskoj dokumentaciji i prijaviti se na tender putem onlajn British Council In-tend portala kojem mogu pristupiti putem ovog linka https://www.in-tendhost.co.uk/britishcouncil/aspx/Home

 

Instrukcije za zainteresovane agencije o tome kako da se registruju i koriste portal možete naći ovdje