Vebinar 5

Ovim vebinarom želeli smo da zajedno sa drugim nastavnicima/ama ukažemo na osnovne razlike vezane za metodiku rada uživo i metodiku rada učenja na daljinu, sa posebnim osvrtom na aktivnosti i zadatke za učenike/ce. Predložili smo nastavnicima/ama besplatne svrsishodne onlajn alate za realizaciju aktivnosti koje se ocjenjuju, kao i određene načine za ocjenjivanje radova poslatih u formatu slike.  Razmijenili smo mišljenja o prednostima i manama učenja na daljinu, sa osvrtom na efekte njihove primjene i kvalitet nastavnog procesa. 

U NASTAVKU POGLEDAJTE SNIMAK VEBINARA, SAZNAJTE VIŠE O PREZENTERIMA I POGLEDAJTE DODATNE MATERIJALE

 

Dušanka Duda Vujičić

Dušanka Duda Vujičić je profesorica razredne nastave i magistarka informatike iz Nikšića, sa višedecenijskim iskustvom u oblasti obrazovanja. Ona je nastavnica savjetnica, Microsoft trenerica, vodeća učiteljica EU Code Week-a, ambasadorka svjetske matematičke organizacije International Youth Math Challenge, ambasadorka International Astronomy and Astrophysics Competition, članica menadžmenta Global Trainer Academy i predsjednica crnogorskog tima. Dušanka je autorka i trenerica u okviru 14 akreditovanih programa stručnog usavršavanja nastavnika/ca. Direktorica je Udruženja inovativnih nastavnika/ca „Zbornica Crne Gore“. Osmislila je i pokrenula više državnih i međunarodnih projekata, a dobila je i brojne nagrade, kako na državnom, regionalnom, tako i na svjetskom nivou, od kojih izdvaja Global Teacher Award 2019. Jedna je od trenerica na programu „Škole za 21 vijek“ British Council-a, gdje se bavi obukom nastavnika/ca. 

Danijela Bokan

Danijela Bokan je profesorica italijanskog jezika i književnosti. Magistrandkinja je na smjeru Obrazovna politika na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Nosilac je višeg zvanja, dobitnica dvije nagrade za nastavnike/ce -  Za odličan 5 (2018. I 2019.) i priznanja Najbolji nastavnik EX YU (2018). Od 2015.godine je autorka i predavačica na akreditovanim seminarima za profesionalni razvoj nastavnika/ca Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje. Članica je mreže Global Training Academy i master trenerica British Council-a u programu Škole za 21. vjek u okviru kojeg se takođe bavi obukom nastavnika/ca. Danijela je i potpredsjednica Udruženja nastavnika/ca italijanskog jezika. Trenutno je direktorica JU Gimnazija Cetinje.

PPT prezentaciju naših predavačica možete pronaći ovdje.

Podijelite sadržaj