Coding Challenge 2019

Rok za prijavu se pomjera do 6. maja u 10h zbog praznika.

Prijave školskih micro:bit projekata na Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara mogu se podnijeti u periodu od 17.aprila do 6. maja.

Kriza izazvana pandemijom Covid-19 virusa nastavila je da utiče na sektor obrazovanja  a nastavnici/e su se suočili sa brojnim izmjenama i izazovima, bilo da izvode nastavu online ili kombinovanim modelom. Iako ovaj faktor i dalje ima snažan uticaj na rad svih škola, jako smo ponosni na sve one škole koje su učestvovale u programu u ovim okolnostima kao i na one koje će učestvovati u ovom Takmičenju.

Poštujući zvanične mjere predostrožnosti, a i zato što želimo da svi učenici/ce i nastavnici/e budu sigurni i zdravi, Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara ovog puta biće organizovano u online formatu.

Cilj našeg Takmičenja je da dopre do učenika/ca širom zemlje i nadahne ih da rješavaju svakodnevne probleme u svojim školama i lokalnim zajednicama kroz programiranje fizičkih uređaja. Na Takmičenju će se koristiti BBC-jev micro:bit džepni računar kako bi se učenicima/ama omogućilo da osmisle projekte kao odgovor na Ciljeve održivog razvoja i istraže rješenja za probleme sa kojima se susreću u svom svakodnevnom životu. Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara se organizuje u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta i Zavodom za školstvo.

Da biste se prijavili, samo slijedite naša uputstva pri dnu ove stranice i upoznajte se sa svim fazama Takmičenja.   

Faza 1

Faza 1

U prvoj fazi Takmičenja, sve primljene prijave biće ocjenjivane u skladu sa kvalifikacionim kriterijumima. Kako biste ušli u prvi krug selekcije, prijave/projekte bi trebali podnijeti takmičarski timovi koje mogu činiti 2 člana. Posebno ohrabrujemo škole da u takmičarskim timovima budu i djevojčice. Dodatno, zainteresovani školski timovi su pozvani da dostave sledeće:

 • Kontakt podatke – kako je navedeno u obrascu za registraciju
 • Potpisan Obrazac o zaštiti ličnih podataka i saglasnosti za učestvovanje na takmičenju: Prilog 2 
 • Pisanu prijavu: Prilog 3  – kratak opis projekta, kojim se problemom projekat bavi, kako će pomoći učenicima/ama, njihovim školama i lokalnim zajednicama? Kako je projekat povezan sa Ciljevima održivog razvoja? Opis projekta treba biti podnesen u Word dokumentu. Fotografije ručno napisanih projekata biće ocijenjene najnižom ocjenom.
 • Učitaju .hex datoteku u online folder. Kandidati moraju predati kôd. (Kôd treba dostaviti u odgovarajućem formatu kako bi se mogao provjeriti i testirati kako funkcioniše.)
 • Video snimak projekta u funkciji i njegovu prezentaciju u trajanju od 5 minuta. 

Sve neophodne dokumente treba postaviti u jedan folder. Molimo da popunite sve dokumente u digitalnom formatu. Sve nepotpune prijave će u ovoj fazi biti izuzete. Više informacija o tome kako odabrati projekat i kako snimiti video zapis možete pronaći u Uputstvima za škole.

Faza 2

Prijave i projekti koji su prošli prvi krug selekcije ocjenjivaće se u skladu sa sledećim kriterijumima za ocjenjivanje:

 1. Svrha i opšti uticaj projekta
 2. Originalnost i kreativnost u rješavanju problema
 3. Funkcionalni dizajn projekta
 4. Tehnička složenost koda 

Žiri koji čine profesionalci iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, obrazovanja kao i oblasti obuhvaćenih Ciljevima održivog razvoja napraviće uži izbor od najviše 10 najboljih prijava/projekata koji će učestvovati u Fazi 3 Takmičenja. U zavisnosti od kvaliteta prijavljenih projekata na onlajn takmičenje možete biti pozvano i manje od 10 takmičarskih timova.

Lista odabranih projekata koji će biti pozvani na Takmičenje u realnom vremenu biće objavljena na našoj veb stranici, a takmičari/ke će biti obavješteni i putem e-mail adrese naznačene u prijavi.

Faza 3

Timovi čiji projekti su ušli u uži izbor učestvovaće u posljednjoj fazi Takmičenja – online Takmičenju u realnom vremenu. Online Takmičenje u realnom vremenu održaće se putem aplikacije Microsoft Teams. Poslaćemo pristupni link i održati probnu sesiju. Svi timovi imaće priliku da isprobaju ovu Microsoft Teams aplikaciju prije održavanja Takmičenja u realnom vremenu i dobiju odgovore na sva pitanja koja imaju.

 • Tokom online Takmičenja u realnom vremenu, svaki tim imaće 10 minuta za prezentaciju projekta i pitanja žirija.
 • Prezentacije će biti u video formatu, u trajanju do 5 minuta. Video zapisi će biti snimljeni prije događaja u realnom vremenu, ili se može iskoristiti isti video zapis koji je dostavljen u prvoj fazi selekcije. Uputstva kako na najbolji način snimiti videozapis uključena su u Uputstva za škole. 
 • Žiri će imati 5 minuta za postavljanje pitanja vezanih za projekat i ocjenjivanje projekta na osnovu: opšteg znanja o sadržaju projekta, tehničkoj složenosti koda i vještinama prezentiranja.

Do your:bit

Ako učestvujete u Takmičenju u programiranju uz upotrebu micro:bit računara i zainteresovani ste da učestvujete u Globalnom takmičenju u programiranju ‘do your:bit’ [uradi svoj: bit] sa istim projektom, onda vaša prijava za Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara treba biti napisana na engleskom jeziku i usklađena sa Ciljevima održivog razvoja (SDG). 

Do your:bit je takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara koje podstiče djecu i omladinu širom svijeta da budu kreativni i osmišljavaju rješenja za globalne ciljeve.

Do your: bit takmičenje je trenutno otvoreno i zatvara se 4. juna 2021. godine. Za više informacija možete pogledati web stranicu takmičenja „Do Your: Bit“ .

Srećno svima!