Coding Challenge 2019

Takmičenje u programiranju 2019.

Svrha Takmičenja je da se uključe djeca iz cijele zemlje i da se mladi inspirišu da rješavaju svakodnevne probleme u svojim školama i zajednicama kroz programiranje fizičkih uređaja. Na Takmičenju će se koristiti BBC-jev micro:bit uređaj koji djeci omogućava da osmisle projekat kao odgovor na Ciljeve održivog razvojai istraže rješenja problema sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu. 

Takmičenje u programiranju 2019. otvoreno je za sve učenike i učeniceuzrasta od 10 do 15 godina iz škola koje su učestvovale u prvom ciklusu programa Škole za 21. vijek. Spisak škola koje mogu da se prijave za učešće nalazi se u Aneksu 1 u dijelu preuzmina dnu ove strane. Ovo takmičenje će imati dva kruga (onlajn i uživo) kada će biti izabrani pobjednici na Nacionalnom takmičenju u programiranju, koji će potom imati priliku da učestvuju na Regionalnom takmičenju u programiranju. Takmičenje u programiranju se organizuje u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete i Zavodom za školstvo Crne Gore.

Imamo dobre vijesti kada je u pitanju takmičenje u programiranju 2019! Odlučili smo da produžimo rok za dostavljanje aplikacija do 1.novembra 2019. Zahvaljujemo svima koji su već dostavili svoje projektne ideje i sa nestrpljenjem iščekujemo nove ideje od strane naših mladih programera i programerki.

 

Prijave za Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara su otvorene! Imate vremena do 1. novembra 2019. godine, do 17.00 sati, da učitate svoje projekte u skladu s uputstvom koje je dato u odjeljku za preuzimanje dokumenata. Jednostavno kliknite na tipku „Prijavi se odmah“ na ovoj stranici i bićete preusmjereni na stranicu za prijavljivanje. 

Sretno svima!

Takmičenje do your:bit?

Prijave za Takmičenje Do your bitpodnose se od 16. septembra, zaključno sa 28. februarom 2020. Bez obzira na to da li učestvujete na Takmičenju u programiranju ili ne, možete da se prijavite za učešćena ovom takmičenju.  Takmičenje do your:bitorganizuje Micro:bit Educational Foundationuz podršku British Council-a, za dodatne informacije pogledajte veb-sajt Do Your Bit Challenge

Ako učestvujete na Takmičenju u programiranju i zainteresovani ste da sa istim projektom učestvujete na Globalnom takmičenju ‘do your:bit’, vaša prijava za učešće na Takmičenju u programiranju treba da bude na engleskom jeziku i u skladu sa Ciljem održivog razvoja 14i Ciljem održivog razvoja 15. 

Do your:bit je takmičenje u korišćenju micro:bit uređaja koje pred djecu, tinejdžere i tinejdžerke širom svijeta postavlja izazov da budu kreativni i osmisle rješenje za Cilj održivog razvoja 14 SDG 14 Život pod vodom i Cilj održivog razvoja 15 SDG 15 Život na kopnu koristeći micro:bit uređaj. Djeca čije ideje budu pobijedile će biti nagrađena putovanjem u London sa svojim roditeljem/ starateljem, u cjelosti o trošku Fondacije. Na Takmičenju mogu učestvovati djeca uzrasta od 8 do 14 godina. 

Kako napraviti zip folder?

Napravite folder sa svom potrebnom dokumentacijom za takmičenje. Kliknite na folder desnim dugmetom miša a onda odaberite (ili pokažite na) opciju Send to a zatim izaberite Compressed (zipped) folder. Na istom mjestu gdje se nalazi originalni folder kreira se novi folder sa istim imenom, ali će u sebi sadržati oznaku da je u zip formatu.

Registrujte projekat na platformi EU Code Week-a

U slučaju da želite da registrujete svoj projekat na platformi EU Code Week-a i pomognete svojoj zemlji da pobijedi u digitalnoj trci ove godine, molimo vas da koristite referencu na naš program. Jedno od polja koja treba da popunite, kada budete dodavali svoj projekat na platformu je TAG. Obavezno koristite #21stCenturySchools na engleskom, a ne na vašem lokalnom jeziku.