Coding Challenge 2019

Nakon tri i po godine sprovođenja projekta „Škole za 21. vijek“ i održanih pet ciklusa obuka za direktore i nastavnike svih osnovnih škola u Crnoj Gori, pozivamo učenike i učenice svih škola da se u pratnji nastavnika prijave za takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara. 

Prijave školskih micro:bit projekata na Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara otvoreno je od 22. marta do 18. aprila 2022. godine.

Cilj našeg Takmičenja je da dopre do učenika širom zemlje i nadahne mlade ljude da rješavaju svakodnevne probleme u svojim školama i lokalnim zajednicama kroz programiranje fizičkih uređaja. Na Takmičenju će se koristiti BBC micro:bit računari kako bi se učenicima omogućilo da osmisle projekte kao odgovor na Ciljeve održivog razvoja i istraže rješenja za probleme sa kojima se susreću u svom svakodnevnom životu.

Nagrade

20 najboljih projekata biće izabrano za učešće u finalu konkursa koji će se održati u Podgorici. Svi timovi koji prođu u finale dobiće 10 micro:bit računara nadograđene verzije 2, sa ugrađenim zvučnikom, mikrofonom i senzorom za dodir, kao i mnogo korisnih dodataka kao što su micro:bit klavir, LED prsten, set za istraživanje, OLED ekran i dr., što će učenicima omogućiti da kreiraju još zanimljivije i složenije projekte.

Takođe, vrijedne nagrade očekuju prvoplasirane ekipe, a imamo i posebne nagrade za najmlađi tim na takmičenju, tim koji će imati najbolji projekat koji se bavi temom zaštite životne sredine i tim koji će izraditi najkompleksniji kod.

 1. Prva nagrada: laptop, iPad Air, puno korisnih microbit dodatak
 2. Druga nagrada: laptop, Android tablet, puno korisnih microbit dodataka
 3. Treća nagrada: laptop i Android tablet

Nagrada za najmlađi tim: pametni satovi 

Nagrada za tim sa najboljim projektom na temu zaštite životne sredine: pametni satovi 

Nagrada za tim koji je razvio najsloženiji kod: pametni satovi

Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara se organizuje u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete, nauke, kulture i sporta i Zavodom za školstvo.

Da biste se prijavili, samo slijedite naša uputstva pri dnu ove stranice i upoznajte se sa svim fazama Takmičenja.

Koje škole mogu da se prijave

Takmičenje je otvoreno za sve učenike/ce uzrasta od 10 do 15 godina iz škola koje ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Škola je učestvovala u obukama za kritičko razmišljanje i rješavanje problema i dobila micro:bit računare u okviru programa Škole za 21. vijek.

Takmičenje u programiranju uz upotrebu micro:bit računara biće otvoreno od 22. marta 2022. godine, proces prijave za takmičenje bit će zatvoren 18. aprila 2022. godine, a postupak ocjenjivanja provodiće se u tri (3) faze:

Prije nego što pristupite procesu prijave, prvi neophodni korak je da ispunite Anketu kojoj možete pristupite ovdje. Nakon toga ćete dobiti link na vaš online folder u koji možete postaviti vašu prijavu skupa sa svim potrebnim dokumentima.

Faza 1

U prvoj fazi Takmičenja, sve primljene prijave biće ocjenjivane u skladu sa kvalifikacionim kriterijumima. Kako biste ušli u prvi krug selekcije, prijave/projekte bi trebali podnijeti takmičarski timovi sastavljeni od samo 2 člana. Bilo bi poželjno da je barem jedna od takmičara učenica. Dodatno, zainteresovani školski timovi su pozvani da dostave sledeće:

 • Kontakt podatke – kako je navedeno u obrascu za registraciju
 • Potpisan Obrazac obavijesti o zaštiti ličnih podataka i saglasnosti za učestvovanje na takmičenju: Prilog 1
 • Pisani podnesak: Prilog 2 – kratak opis projekta, kojim se problemom projekat bavi, kako će pomoći učenicima/ama, njihovim školama i lokalnim zajednicama? Kako je projekat povezan sa Ciljevima održivog razvoja? Opis projekta treba biti podnesen u Word dokumentu. Fotografije ručno napisanih projekata biće ocijenjene najnižom ocjenom.
 • Učitaju .hex datoteku u online folder. Kandidati moraju predati kôd. (Kôd treba dostaviti u odgovarajućem formatu kako bi se mogao provjeriti i testirati kako funkcioniše.)
 • Video snimak projekta u funkciji i njegovu prezentaciju u trajanju od 5 minuta. 

Sve neophodne dokumente treba postaviti u jedan folder, a link ka tom folderu možete naći u dokumentu pod nazivom Prilog 1. Molimo da popunite sve dokumente u digitalnom formatu. Sve nepotpune prijave će u ovoj fazi biti izuzete. Više informacija o tome kako odabrati projekat i kako snimiti video zapis možete pronaći u Uputstvima za škole.

Faza 2

Prijave i projekti koji su prošli prvi krug selekcije ocjenjivaće se u skladu sa sledećim kriterijumima za ocjenjivanje:

 1. Svrha i opšti uticaj projekta
 2. Originalnost i kreativnost u rješavanju problema
 3. Funkcionalni dizajn projekta
 4. Tehnička složenost koda 

Žiri koji čine profesionalci iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, obrazovanja kao i oblasti obuhvaćenih Ciljevima održivog razvoja napraviće uži izbor od najviše 20 najboljih prijava/projekata koji će učestvovati u Fazi 3 Takmičenja. 

Lista odabranih projekata koji će biti pozvani na Takmičenje u Podgorici biće objavljena na našoj veb stranici, a takmičari/ke će biti obavješteni i putem e-mail adrese naznačene u prijavi.

Faza 3

Timovi čiji projekti budu odabrani učestvovaće u finalnoj fazi – takmičenju uživo. Na događaju uživo, svaki tim će imati 10 minuta da predstavi projekat i postavi pitanja žiriju.

- Prezentacija projekta uključuje video u maksimalnom trajanju od 5 minuta. Video zapisi će se snimati prije događaja uživo, ili se mogu koristiti video zapisi poslani u Fazi 1. Uputstva o tome kako najbolje snimiti svoje video zapise su uključena u dokument Uputstva za škole.

- Žiri će imati 5 minuta da postave pitanja o projektu i ocjenjivat će timove na osnovu: opšteg znanja o sadržaju projekta, tehničkoj složenosti koda i vještinama prezentiranja

Srećno svima!

Podijelite sadržaj