Coding Challenge 2019

Takmičenje u kodiranju 2020.

Svrha Takmičenja je da se uključe djeca iz cijele zemlje i da se mladi inspirišu da rješavaju svakodnevne probleme u svojim školama i zajednicama kroz kodiranje fizičkih uređaja. Na Takmičenju će se koristiti BBC-jev mikro:bit uređaj koji djeci omogućava da osmisle projekat kao odgovor na Ciljeve održivog razvoja i istraže rješenja problema sa kojima se suočavaju u svakodnevnom životu. 

Takmičenje u kodiranju 2020. otvoreno je za sve učenike i učenice uzrasta od 10 do 15 godina iz škola koje su učestvovale u drugom ciklusu programa Škole za 21. vijek. Spisak škola koje mogu da se prijave za učešće nalazi se u Aneksu 1 u dijelu preuzmi na dnu ove strane. Ovo takmičenje će imati dva kruga (onlajn i uživo) kada će biti izabrani pobjednici na Nacionalnom takmičenju u kodiranju, koji će potom imati priliku da učestvuju na Regionalnom takmičenju u kodiranju. Takmičenje u kodiranju se organizuje u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete i Zavodom za školstvo Crne Gore.

Prijave za Takmičenje u kodiranju uz upotrebu mikro:bit računara su zvanično zatvorene!

Srećno svima!

Takmičenje do your:bit?

Prijave za Takmičenje Do your bit podnose se od 16. septembra, zaključno sa 28. februarom 2020. Bez obzira na to da li učestvujete na Takmičenju u kodiranju ili ne, možete da se prijavite za učešćena ovom takmičenju. Takmičenje do your:bit organizuje Micro:bit Educational Foundationuz podršku British Council-a, za dodatne informacije pogledajte veb-sajt Do Your Bit Challenge

Ako učestvujete na Takmičenju u kodiranju i zainteresovani ste da sa istim projektom učestvujete na Globalnom takmičenju ‘do your:bit’, vaša prijava za učešće na Takmičenju u kodiranju treba da bude na engleskom jeziku i u skladu sa Ciljem održivog razvoja 14 i Ciljem održivog razvoja 15. 

Do your:bit je takmičenje u korišćenju mikro:bit uređaja koje pred djecu, tinejdžere i tinejdžerke širom svijeta postavlja izazov da budu kreativni i osmisle rješenje za Cilj održivog razvoja 14 SDG 14 Život pod vodom i Cilj održivog razvoja 15 SDG 15 Život na kopnu koristeći mikro:bit uređaj. Djeca čije ideje budu pobijedile će biti nagrađena putovanjem u London sa svojim roditeljem/ starateljem, u potpunosti o trošku Fondacije. Na Takmičenju mogu učestvovati djeca uzrasta od 8 do 14 godina. 

Kako napraviti zip folder?

Napravite folder sa svom potrebnom dokumentacijom za takmičenje. Kliknite na folder desnim dugmetom miša a onda odaberite (ili pokažite na) opciju Send to a zatim izaberite Compressed (zipped) folder. Na istom mjestu gdje se nalazi originalni folder kreira se novi folder sa istim imenom, ali će u sebi sadržati oznaku da je u zip formatu.