Ako imaš između 18 i 29 godina, dolaziš iz velikog grada ili udaljenog sela, studiraš, radiš ili samo voliš da promišljaš o svijetu oko sebe, podijeli svoju priču sa nama!

Reci nam što imaš - bilo da govoriš u svoje ime, u ime svojih prijatelja, zajednice ili organizacije iz koje dolaziš – reci nam što misliš o COVID-u! Potrebna nam je tvoja pomoć da kreiramo upitnik koji će najbolje opisati tvoje potrebe i strahove u vezi sa COVID-19, da bismo sproveli istraživanje i predstavili rezultate istraživanja široj javnosti. Ovaj proces će pomoći tvojoj generaciji da utiče na vlade, nevladine organizacije, donatore, univerzitete, poslovnu i širu zajednicu - kako biste dobili odgovarajuću podršku.

Što dobijaš učešćem u programu?

  • Priliku da se upoznaš sa vršnjacima iz zemlje i cijelog regiona Zapadnog Balkana i da zajedno diskutujete o uticaju COVID-19 na vaše živote i budućnost
  • Priliku da oblikuješ istraživanje i pomogneš nam da postavimo pitanja koja su ti stvarno važna
  • Priliku da predstaviš rezultate istraživanja kreatorima javnih politika, liderima nevladinog sektora, zajednici donatora, i pomogneš da njihov odgovor na COVID-19 bude na dobrobit mladih.

Kako da se prijaviš?

Prijavi se do 25.oktobra 2020. popunjavanjem kratkog formulara na sljedecem linku u kome ćeš nam reći:

  • Ko si ti?
  • Kako je dosad COVID-19 uticao na tvoj život?
  • Kako očekuješ da će COVID-19 oblikovati tvoju budućnost?
  • Kako misliš da je COVID-19 uticao na tvoje okruženje?

Na pitanja možeš odgovoriti pisanim putem ili slanjem videa (do 2 min, maternji jezik, format MP4, u horizontalnom modu)

15 prijavljenih sa najinspirativnijim odgovorima dobiće priliku da budu dio fokus grupe i učestvuje u izradi upitnika, kao i predstavljanju rezultata istraživanja kroz različite online događaje.

Posebno ohrabrujemo mlade iz raznih društvenih grupa (mlade iz ruralnih područja, mlade koji nijesu zaposleni i ne nalaze se u nekom od programa obuke ili obrazovanja, pripadnike različitih etničkih ili vjerskih zajednica, LGBT populacije, mlade sa invaliditetom itd.) da se prijave!

Više o istraživanju:

Istraživanje je dio programa Unapređenja uloge nauke u društvu, koji finansira i sprovodi British Council.  Istraživanje o uticaju COVID-19 na mlade sastoji se iz tri faze. U okviru prve faze (oktobar – novembar 2020.) grupa istraživača će uraditi kvalitativnu analizu sadržaja (primljenih video odgovora) kako bi identifikovala teme od suštinske važnosti za mlade. Tokom druge faze (novembar 2020), identifikovane teme će biti predmet dalje diskusije u okviru fokus grupe koju će činiti po 15 učesnika iz svake od zemalja Zapadnog Balkana. Na osnovu toga, biće razvijen upitnik za anketu. Treća faza (decembar 2020. – januar 2021.) podrazumijeva sprovođenje ankete na terenu. Istraživanjem će biti obuhvaćen reprezentativni uzorak svih relevantnih grupa mladih u zemljama Zapadnog Balkana.