British Council objavljuje javni konkurs za nabavku Microbit kompleta za potrebe projekta “Nastavnik za 21. vijek”. Potrebne su nam ponude od kvalifikovanih firmi koje mogu isporučiti ovu opremu u skladu sa specifikacijama datim u aneksu 3 i aneksu 4. Sve neophodne informacije možete pronaći u dokumentu “Request for proposals”. 

Vremenski okvir:

Aktivnost

Datum / vrijeme

Oglas objavljen

26. novembar 2020.

Krajnji rok za postavljanje pitanja koja se odnose na konkurs

6. decembar 2020.

Krajnji rok za odgovore na pitanja koja se odnose na konkurs

9. decembar 2020.

Krajnji rok za slanje ponude British Council-u

14. decembar 2020.

Finalna odluka

21. decembar 2020.

Ugovor dostavljen najboljem ponuđaču

23. decembar 2020.

Početak ugovora i prva porudžbina kompleta

januar 2021.