Globalne nagrade za inovacije u nastavi engleskog jezika 

Nagrade ELTonsveličaju najoriginalnije kurseve, publikacije, projekte, aplikacije i platforme koje iznalaze nove načine da učenicima i nastavnicima engleskog jezika širom svijeta pomognu u ostvarenju nastavnih ciljeva. 

Nagrade obuhvataju i organizacije, timove i pojedince čiji originalni pristupi pomažu u oblikovanju budućnosti podučavanja i učenja engleskog jezika. 

KATEGORIJE NAGRADA ZA KOJE SE MOŽETE PRIJAVITI 

  1. Inovacije u kursevima engleskog jezika: kursevi koji iznalaze načine da raznolikošću sadržaja, formata ili medija pomognu učenicima da prodube i prošire znanje engleskog jezika. 
  2. Inovacije resursa za nastavnike: resursi koji podržavaju nastavnike engleskog jezika, bilo kroz obuku, obrazovanje ili kontinuirano profesionalno usavršavanje. 
  3. Inovacije resursa za učenike: usluge, aktivnosti, materijali ili djela koja u nastavi engleskog jezika koriste inovativna sredstva kojima se učenicima proširuje vokabular i poboljšavaju znanje gramatike, tečnost govora, kao i receptivne i kreativne vještine, ili jezičke vještine suštinske za učenje, život i/ili rad. 
  4. Digitalne inovacije: upotreba digitalne tehnologije i medija – ili vrhunske tehnologije ili originalna upotreba postojeće tehnologije – u omogućavanju kvalitetne nastave engleskog jezika.  
  5. Lokalne inovacije (u partnerstvu s Cambridge Assessment English): resursi ili projekti koji inovacije koriste za zadovoljenje specifičnih lokalnih potreba unutar lokalnih, državnih ili regionalnih konteksta širom svijeta. 

Prijavu podnesite najkasnije u petak, 8. novembra 2019. godine. Detaljna uputstva i smjernice za prijavu dostupni su na našoj web-stranici English Agenda.