Globalne nagrade za nastavu engleskog jezika

Već sedamnaest godina nagrade ELTons slave najoriginalnije kurseve, publikacije, projekte, aplikacije i platforme, koji pronalaze nove načine da pomognu učenicima i nastavnicima engleskog jezika da postignu svoje ciljeve.

Nagrade takođe odaju priznanje organizacijama, timovima i pojedincima čiji originalni pristupi pomažu u oblikovanju budućnosti nastave i učenja engleskog jezika.

Aplikacije su sada zatvorene. Kandidati će biti obaviješteni o proslasku u drugi krug u decembru.