Provedite ljeto uz British Council - mogućnost za profesionalni razvoj sa posebnom ponudom za online kurseve

Imamo u ponudi online kurseve za nastavnike po sniženim cijenama do 20. avgusta 2016. za  sve nastavnike u Crnoj Gori.

Možete se prijaviti za sledeće kurseve koristeći ovaj promotivni kod: GL-SASUMMER-002

Ovdje možete pronaći više informacija o našoj ljetnjoj ponudi.

Komunikacioni pristup ocjenjivanju: 

Radi se o dvadesetočasovnom kursu na internetu za nastavnike engleskog jezika koje zanima istraživanje novih pristupa ocjenjivanju i testiranju. 

Standardna cijena - 60GBP

Cijena sa popustom - 40 GBP

Saznajte više o kursu i prijavite se.

Tehnologije u službi učenja za nastavnike koji predaju poslovni engleski

Radi se o kursu za samostalno učenje koji može pomoći iskusnom nastavniku, kao i novim nastavnicima uvod u tipove alatki koje mogu unaprijediti njihovu nastavu i pomoći im da naprave zanimljiv čas sa vidljivim pedagoškim rezultatima.

Standardna cijena za svih deset jedinica kursa: 90 GBP

Cijena sa popustom: 50 GBP

Saznajte više o kursu i prijavite se.

Tehnologije u službi učenja

Ovaj kurs uvodi nastavnike u osnove upotrebe novih tehnologija u učionici. Moduli pokrivaju široki raspon internet tehnologija, a teme uključuju upotrebu interneta, sigurnost učenika na internetu, upotrebu aplikacija MS Office, video materijale i  materijale za slušanje na internetu, društvene mreže i druge internet tehnologije za obrazovne svrhe. 

Standardna cijena za svih 30 jedinica kursa: 270 GBP

(ili se možete prijaviti za pojedinačne module za 10 GBP po modulu)

Saznajte više o kursu i prijavite se..

Kurs o posebnim obrazovnim potrebama

Ovaj kurs namijenjen je nastavnicima engleskog ili nastavnicima koji predaju drugi predmet na engleskom. Može koristiti i ostalim nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, a ne samo nastavnicima za posebne obrazovne potrebe.

Standardna cena za sve jedinice kursa: 100 GBP

ili se možete prijaviti za individualne module za 12 GBP po modulu.

Saznajte više o kursu i prijavite se.

Radionice za nastavnike engleskog  

Svaka radionica omogućava uvid u glavne koncepte kao i praktične savjete o nastavnim tehnikama i nastavnoj metodologiji. Teme su:

  • Process writing (tri online radionice)
  • Grammar (tri online radionice)
  • Learning Styles (dvije online radionice)
  • Becoming a reflective practitioner (dvije online radionice)

Cijena po radionici - 6 GBP

Saznajte više o kursu i prijavite se.

Uživajte u ljetu sa British Council kursevima