ROK ZA PRIJAVU: 16. februar 2018. | 13.00 

Ako ste nastavnik engleskog jezika izvan Velike Britanije, možete se prijaviti za stipendije koje A.S.Hornby Educational Trust dodeljuje svake godine za Master studije iz oblasti nastave engleskog jezika (ELT) na Univerzitetu u Warwicku. Stipendija se odnosi na studije između oktobra 2018. i septembra 2019. godine.

Visina stipendija pokriva sve troškove u Velikoj Britaniji uključujući mjesečnu naknadu za smještaj i troškove života, školarinu, povratne avio karte,  vizu i troškove IELTS testiranja.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Kandidati koji ispunjavaju uslove moraju imati najmanje dvije godine punog radnog iskustva u nastavi engleskog jezika i svršenu visoku stručnu spremu. Kandidati takođe treba da imaju nivo znanja engleskog jezika koji zahtijeva univerzitet. Nivo znanja se procenjuje putem IELTS testiranja – potrebno je da studenti imaju ukupan rezultat od 6.5, sa najmanje 6.0 u bilo kojoj od kategorija, i 6.5 iz pisanja. Hornby stipendije imaju za cilj da podrže iskusne nastavnike engleskog jezika koji imaju potencijal da daju značajan budući doprinos kako nastavi engleskog jezika tako i drugim nastavnicima u svojim zemljama.

PROCES SELEKCIJE

Izbor kandidata se odvija u četiri faze. U prvoj fazi se ocjenjuje  kvalitet prijave. U drugoj fazi, izabrani kandidati budu pozvani na intervju u kancelarije British Council-a u svojoj zemlji. U trećoj fazi, izabrani kandidati se prijavljuju na univerzitet. U četvrtoj fazi, uspješan kandidat bude primljen na univerzitet. Kandidatu se potvrda o dodijeljenoj stipendiji daje tek u ovoj fazi.

KAKO SE PRIJAVITI?

“Ako ste zainteresovani da se prijavite za Hornby stipendiju,  posjetite našu globalnu TeachingEnglish stranicu , na kojoj možete pronaći više informacija i dokument “Podaci o podnosiocu prijave za Hornby stipendiju". Molimo vas da prvo prikupite sve podatke navedene u dokumentu prije pokretanja onlajn formulara za prijavu, jer ga ne možete napustiti usred popunjavanja i vratiti se da ga dovršite kasnije.”

Eksterni linkovi