Burton i Saut Derbišir koledž je istraživao kako da učini proces posmatranja efektivnijim.

Kako bi to postigao, Burton i Saut Derbišir koledž je istraživao uticaj koučinga i mentorstva kao modela razvoja zaposlenih. U saradnji sa četiri druga koledža i regionalnom mrežom trening institucija u Velikoj Britaniji, koledž je sproveo seriju studija slučaja kako bi saznali kako koučing i mentorstvo mogu pružiti podršku zaposlenima koji ne postižu očekivanja koledža, kao i izvrsnim nastavnicima i zaposlenima koji se obučavaju kao koučevi kako bi unaprijedili svoju nastavu.

Koledž je otkrio da novi razvojni proces i podrška koja je ponuđena kroz koučing i mentorstvo pozitivno utiče na rad zaposlenih kao i njihovo zadovoljstvo.

Tutor fondacije Degree in Dance se posvetio koučingu i mentorstvu i bio je izabran da se uključi u petosedmični program. Primio je dvije intenzivne sesije koučinga zajedno sa periodima reflekcije i istraživanja. Proces je podstakao tutora da se osjeća odgovorno za kvalitet nastave kao i svoj lični napredak: "Promjene dolaze od mene. Ovo je bilo prosvjetljenje! Nisam dobio listu stvari koje moram uraditi kako bi zadovoljio cilj koledža. Umjesto toga osjećam se osnaženo jer su uložili vrijeme u mene!"

Ipak, za razliku od Čičester koledža, koji je zaključio da dobro funkcioniše sistem gdje posmatrači daju povratne informacije i koučing nakon posmatranja, nastavnici Burton i Saut Derbišir koledža smatraju da je došlo do sukoba između ovih uloga. Oni su otkrili da promatrač može da se bori sa ovim procesom i da je teško da se odvoji od starog kulturološkog procesa, a onda krene u novi razvojni. Jedan nastavnik je rekao, "Mislim da bi promjena od posmatrača do povratne informacije bila u redu, kao i promjena od povratne informacije do kouča, ali promjena od posmatrača do kouča je čudno iskustvo."

Šta vi mislite? Da li je lako da se iz uloge promatrača pređe u ulogu kouča? Da li su ove uloge dio istog procesa ili treba da budu odvojene? Javite nam što mislite putem email-a.