Teacher, TV

Ideja za snimanje TV časova nastala je kao odgovor na zdravstvenu krizu COVID-19 koja je onemogućila nastavnicima da sprovode redovne nastavne aktivnosti  razvoja kritičkog mišljenja, rješavanja problema i kodiranja mikrobitom na način kako je to planirano projektom, neposrednom primjenom tehnika u učionici. British Council je, u dogovoru sa Ministarstvom prosvjete i Zavodom za školstvo, donio odluku da se dio sadržaja predviđenog za učionicu prenese na televizijsku platformu kroz postojeći zvanični program Ministarstva „Uči doma“.

U tom smislu, British Council objavljuje javni poziv za snimanje TV časova namijenjenih osnovnim školama na teme koje podstiču razvoj kritičkog mišljenja, rješavanja problema i kodiranja mikrobitom. Časovi će biti integrisani u raspored časova „Uči doma“, na način koji najbolje korespondira sa potrebama predmetnih programa, o čemu će Ministarstvo prosvjete i Zavod za školstvo donijeti odluku. Časovi će biti emitovani na RTCG2 i Uči doma kanalima. Snimanje će se odvijati u PR centru, Podgorica.

Pozivamo sve nastavnike i nastavnice koji su prošli obuku British Council-a „Škole za 21. vijek” da podijele svoje kreativne ideje i pomognu da se ublaže posljedice izazvane odsustvom iz učionice i socijalnom interakcijom na času koja pruža nezamjenjivo okruženje za učenje kroz primjenu i vježbu. Nastavnici koji nisu prošli našu obuku a smatraju da ispunjavaju zadate kriterijume, takođe mogu da se prijave.

Popunjen obrazac poslati do 23. novembra 2020. na pginfo@britishcouncil.me sa naznakom u nazivu emaila: Konkurs za TV čas.

Komisija od četiri člana procjenjivaće Vašu aplikaciju. Uspješni kandidati biće kontaktirani o daljem toku aktivnosti. Odabrane aplikacije biće nagrađene sa 100 eura i biće integrisane u “Vodič kroz primjere iz prakse” koji donosi kreativne ideje za časove na kojima se primjenjuje razvoj kritičkog mišljenja, rješavanja problema i kodiranja mikrobitom u crnogorskim školama. Snimanje časova planirano je za decembar 2020. ukoliko epidemiološka situacija dozvoli.

 

Preuzmite prijavu ispod