Critical thinking and problem solving

Kritičko mišljenje 

Kritičko mišljenje je skup različitih kompleksnih vještina koje se odnose na mišljenje višeg reda. To je samousmjereno mišljenje koje dovodi do novih i inovativnih ideja i rješava probleme. Ono podrazumijeva kritički osvrt na iskustva i procese učenja i donošenje efektivnih odluka izbjegavanjem uobičajenih zamki kao što su, na primjer, sagledavanje samo jedne strane problema, odbacivanje novih dokaza koji ne idu u prilog vašim idejama, rezonovanje vođeno strašću, a ne logikom i tvrdnje koje nijesu potkrijepljene dokazima. 

U svom najboljem obliku, zasniva se na univerzalnim intelektualnim vrijednostima koje prevazilaze podjele u okviru određene teme, a to su: jasnoća, tačnost, preciznost, dosljednost, relevantnost, čvrsti dokazi, dobri razlozi, dubina, širina i pravednost.

Rješavanje problema

Rješavanje problema je mentalni proces koji uključuje sposobnost analiziranja i nalaženja  najboljeg rješenja problema. Opisuje proces u kome postoji cilj koji nije moguće ostvariti iz bilo ko razloga – nedostatak resursa, informacija i slično – koji predstavlja problem. Sve što se radi kako bi se ostvario postavljeni cilj predstavlja rješavanje problema. 

Postoje rutinski i nerutinski problemi. Rutinski problemi se mogu riješiti korišćenjem metoda koje su učenicima/ama poznate, tako što će ranije naučene metode ponovo primijeniti, korak po korak.  Nerutinski problemi su oni za „ čije rješavanje ne postoji predvidljiv, dobro uvježban pristup ili put izričito naveden zadatkom, uputstvima zadatka ili razrađenim primjerom“. Svakom je potrebna vještina rješavanja problema u svakodnevnom životu. To podrazumijeva grupu vještina koje, pored kognitivnih, uključuju socijalne i druge vještine koje nam pomažu da utvrdimo uzroke problema i pronađemo efikasna rješenja. Koristimo kritičko i kreativno mišljenje kako bismo riješili probleme.   

Prednosti ovladavanja vještinama kritičkog mišljenja i rješavanja problema

Prednosti sticanja vještine kritičkog mišljenja

  • Kritičko mišljenje poboljšava fleksibilnost učenika/ca i vještine učenja. Mi ne znamo u kojoj mjeri će se tehnologija promijeniti do trenutka kada mladi ljudi završe školovanje. Sticanje vještina kritičkog mišljenja i rješavanja problema će ih pripremiti na to da brže uče i prilagođavaju se, kao i da budu u toku sa relevantnim promjenama u svojim oblastima proučavanja.    
  • Kritičko mišljenje čini obrazovanje manje pasivnim, a više interaktivnim. Naučiti učenike/ce kako da kritički pristupe bilo kojoj temi dovodi do toga da ta tema za njih postane relevantnija. Pomaže im da bolje razumiju i više se fokusiraju na datu temu i njen značaj za njihove živote i čini da se osjećaju kao aktivni/e učesnici/e. 
  • Vještine kritičkog mišljenja i rješavanja problema povećavaju akademski uspjeh. Umjesto da se za podučavanje i usmjeravanje oslanjaju na nastavnike/ce i vrijeme u učionici, učenici koji su stekli vještine kritičkog mišljenja postaju nezavisni i samostalni. 
  • Kritičko mišljenje je temelj nauke i liberalno-demokratskog društva. Nauka zahtijeva kritičko rasuđivanje u procesu eksperimentisanja i potvrđivanja teorije. Pravilno funkcionisanje liberalne demokratije zahtijeva od građana/ki koji su u stanju da kritički razmišljaju o društvenim problemima da donose utemeljene odluke o pravilnom upravljanju i prevaziđu pristrasnost i predrasude.

Prednosti sticanja vještine rješavanja problema

  • Učenici/e stiču sposobnost da kritički sagledavaju iskustva i procese učenja i donose efektivne odluke.
  • Pri rješavanju problema, učenici/e usvajaju i druge bitne vještine, kao što su kreativnost, kolaborativni rad i saradnja. 
  • Kritičko mišljenje omogućava odvajanje činjenica od mišljenja i pomaže pri razmatranju svih mogućih opcija u rješavanju problema. 
  • Učenici/e se pripremaju za poslove koji još uvijek ne postoje. Poslovno okruženje se brzo mijenja i mi jednostavno ne znamo koji poslovi će postojati, a još manje šta će sve biti potrebno za njihovo obavljanje. Radnici/e će se vjerovatno birati na osnovu njihove sposobnosti da brzo uče, prilagođavaju se promjenama i samostalno rade, samostalno donose odluke u vezi sa poslom i rješavaju probleme.
Podijelite sadržaj