Ovaj online kurs koji traje šest sedmica se preporučuje svima onima koji razmišljaju o polaganju IELTS ispita ali će savjeti dati na ovome kursu biti korisni i za sve ostale koji uče engleski jezik. 

Kurs je fokusiran na IELTS ispit (Internation English Language Testing System/ Međunarodni sistem za provjeru znanja engleskog jezika). IELTS je najpopularniji ispit iz engleskog jezika za visoko obrazovanje i imigracione svrhe. IELTS  priznaje preko 10.000 organizacija širom svijeta uključujući univerzitete, poslodavce, imigracione vlasti i stručna tijela. Preko 2.9 miliona ljudi u svijetu je polagalo IELTS test prošle godine.   

Ovaj kurs vas vodi kroz svaku fazu IELTS ispita – čitanje, pisanje, govor i slušanje. Naš iskusni video predavač zajedno sa svojim timom daje savjete za svaku ovu fazu. Od vas će se tražiti da podijelite vaša iskustva, savjete i mišljenja sa ostalim učesnicima.  

Na kraju kursa ćete: 

  • biti upoznati sa svim dijelovima IELTS ispita 
  • imati korisne savjete koji će vam pomoći da ispunite vaše ciljeve za IELTS ispit 
  • razumjeti kako se IELTS ispit ocjenjuje 
  • imati priliku da drugi učesnici ocijene vaš usmeni i pismeni engleski

British Council ima preko 80 godina iskustva u podučavanju i testiranju engleskog jezika i nudi IELTS ispite u više od stotinu zemalja. Ovaj kurs je sveobuhvatan ali u isto vrijeme i vrlo fleksibilan. Za kurs su potrebna do dva sata sedmično tako da možete vježbati onda kada vama odgovara.