Procjena je sve važnija u jezičkom obrazovanju, zato smo osmislili ovaj online kurs koji će vam pomoći da je što bolje razumijete. Kurs je namijenjen nastavnicima u srednjim školama i svima koji su zainteresirani za učenje o procjeni i ocjenjivanju znanja jezika.

Na ovom kursu ćete naučiti o principima ocjenjivanja jezika. Pomoći će vam da shvatite ideje na kojima se zasnivaju različiti tipovi testova i kako ih možete primijeniti na procjenu i ocjenjivanje znanja jezika.

Uz pomoć stručnjaka za razvijanje testova i stručnjaka za procjenu i ocjenjivanje, istražićete praktične načine procjene znanja jezika i različitih jezičnih vještina. To će vam omogućiti da identifikujete odgovarajuće alate koje ćete koristiti u svojoj učionici.

Kurs traje četiri nedelje i možete se prijaviti do posljednjeg dana i još uvijek primati materijale korištene tokom cijelog trajanja kursa.

Podijelite sadržaj