Ovaj besplatni online kurs upoznaće vas sa životom i radom Vilijama Šekspira, od njegovog rođenja u Stratford-upon-Avonu do Globe teatra u Londonu. 

Proučavaćemo pet Šekpirovih drama uz pomoć glumaca i eksperata iz cijelog svijeta. Oni će objašnjavati i istraživati univerzalne teme koje je Šekspir obrađivao u svojim djelima. Djela koja će se obraditi su:

  • Romeo i Julija (Romeo and Juliet)
  • Hamlet
  • Mnogo vike ni za što (Much Ado About Nothing)
  • Oluja (The Tempest)
  • Macbeth

Naš video predavač će vas voditi kroz kurs i predstavće neke od riječi i fraza koje je Šekspir unio u engleski jezik. Možete provjeriti svoje razumijevanje kroz kratke kvizove, a od vas će se tražiti da podijelite svoje ideje i mišljenja o temama koje su obrađene u Šekspirovim djelima.

Kurs Istraživanje engleskog jezika: Šekspir je vrlo fleksibilan i traje oko dva sata sedmično tako da možete vježbati onda kada vama odgovara. Možete se prijaviti sve do zadnjeg dana kursa.