Ovaj kurs je namijenjen ljudima koji uče engleski jezik i koji su zainteresovani da saznaju nešto više o britanskoj kulturi i da unaprijede vještine iz engleskog jezika. 

Kurs će svake sedmice koristiti kratke video materijale za prezentaciju različitih tema uključujući engleski kao globalni jezik, životnu sredinu, poduzetništvo i književnost. Snimljeni u Velikoj Britaniji, ovi video materijali će vam pomoći da razvijete vještine slušanja dok gledate originalne primjere ljudi koji govore engleski jezik. Naš iskusni predavač će analizirati dio jezika predstavljenog u video materijalu te će skrenuti pažnju na korisne dijelove koji će vam pomoći da unaprijedite vaš usmeni i pismeni engleski. 

Zasnovan na kvalitetnim materijalima za učenje British Councila, ovaj kurs će vam pružiti priliku da: 

  • vježbate vaše vještine online 
  • komunicirate sa ljudima iz cijelog svijeta 
  • poboljšate vaše poznavanje engleskog jezika 
  • proširite znanje o britanskoj kulturi  

Naš kurs Istraživanje engleskog: Jezik i kultura je sveobuhvatan ali u isto vrijeme i vrlo fleksibilan. Za kurs su potrebna do dva sata sedmično tako da možete vježbati onda kada vama odgovara.