Date
ponedeljak 19. Oktobar 2020. do ponedeljak 09. Novembar 2020.

Otkrijte šta to sve treba da znate o IELTS testu (dio čitanje) i savladajte tehnike koje će poboljšati vaše rezultate.

Ovaj kurs se fokusira na dio testa koji se tiče čitanja. Proći ćete kroz format testa i vrste tekstova koji će biti na ispitu, razvićete tehnike učenja koje će vam pomoći u savladavanju različitih problemskih zadataka - od pitanja na zaokruživanje do tačno/netačno/nije ponuđeno vrste pitanja. Takođe ćete proći kroz opše strategije čitanja koje vam pomažu u rješavanju kompleksnih tekstova sa nepoznatim temama, a sa kojima se susrećete na IELTS zadacima.

Podijelite sadržaj