Take an exam

Polaganje ispita

Prošle godine, više od dva miliona ljudi je polagalo ispite sa British Council-om.

Polažite ispite sa nama!
Society

Naš rad u oblasti društva

Naš prioritet je pružanje podrške evropskim integracijama u Crnoj Gori.

Dajte svoj doprinos!