Međunarodna konferencija “Pogled u budućnost” 

Pokrećemo dijalog između države, obrazovnog sistema i privrede na zapadnom Balkanu.

Prijavite se do 4. decembra